GERTAKIZUN PLANA

Azken Eguneratzea: Astelehena, 27 Iraila 2021

Hemen kontsultatu dezakezu gertakizun plana eguneratua

2021-2022 IKASTURTEKO HEZKUNTZA JARDUERA PRESENTZIALA AURRERA ERAMATEKO PREBENTZIO ETA ANTOLAKUNTZA PROTOKOLOA

(irailak 20ean eguneratua)

Alaitz BHI

A.- IKASTETXEEN ANTOLAKUNTZARI BURUZKO ZENBAIT GOGOETA OROKOR.

Ardatz nagusiak.

Helburu nagusia izanik COVID-19aren aurrean langileen eta ikasleen segurtasuna eta osasuna bermatzea, dokumentu hau lau ardatz nagusiren inguruan eratu da:

- Kutsapenak saihestea         

- Ikastetxeetan gerta daitezkeen kasuak garaiz detektatzea eta isolatzea.

- Lehentasuna ematea irakaskuntza presentzialari eta ikasle kalteberenen arretari.

- Familiako eta laneko bizitzak bateragarriak izatea, ikastetxean ikasleen arreta egokia bermatuz.

Frogatuta dago edozein patogenoren kontrolerako bi alderdi nagusi hartu behar direla kontuan:

      Hezkunza komunitatea jakinaren gainean izatea.

            Oso garrantzitsua da, beraz, prebentziorako, higienea mantentzeko eta osasuna sustatzeko helburuz Planean jasotzen diren eta ikastetxeetan ezarriko diren neurriei buruzko informazioa hezkuntza komunitate osora zabaltzea eta ongi uler daitezen bermatzea.

            Helburua hau da:

- Ikastetxeko langileei informazioa emanen zaie eta prebentzio- nahiz higiene-neurriei buruzko trebakuntza eskainiko zaie, eta haiek erraztuko dute hezkuntza komunitateko gainerako kideekiko komunikazioa.

- Informazioa igorriko zaie familia guztiei, eta kanal ireki bat mantenduko da, sor litezkeen zalantza guztiak argitzeko.

- Infografia, kartel eta seinaleen erabilera indartuko da, prebentzio- eta higiene- neurriak betetzea sustatzeko. Informazio hori osasun-agintarien irizpideen arabera eguneratuta dagoela zainduko da.

Antolakuntzari dagokionez, litekeena da zenbait neurrik jarduera edo metodologia batzuen gauzapena mugatzea, eta kasu horietan malgutasunez ezarriko dira, une epidemiologikoaren arabera egokituz, eta era murriztaileagoan edo malguagoan ezarriz, unean uneko arriskuak eta onurak baloratuta.

Sektoreen sistema.

Ikasle talde desberdinak, ahal den neurrian, eskura dauden ikasgela desberdinetan banatuko dira, horrela, klaseen arteko tarteetan lekualdaketa ezinbestekoetaraino murriztuko da.

Sektore batek baino gehiagok sarbide bera erabili behar dutenean (sarrera, pasabideak, eskailerak, etab.) modu mailakatuan eginen dute, pilaketak eta eremu komunetan guztiak aldi berean ibiltzea saihesteko.

B.- EGOEREN SAILKAPENA UNEAN UNEKO OSASUN EGOERAREN ARABERA.

 B.1 1. Egoera: egoera horretara igaroko da osasun-agintariek hala ezartzen dutenean, eta sektoreen blokeo indartua abiaraziko da.

Antolakuntza normaltasun egoeraren irizpideei jarraituz egingo da, eskola egunaren amaiera 15:00etara aurreratuz.

Ordutegia honako hau izango da:

DBH
1. Saioa: 8:15 - 9:10
2. Saioa: 9:10 - 10:05
3. Saioa: 10:05 - 11:00
Atsedenaldia: 11:00 - 11:25
4. Saioa: 11:25 - 12:20
5. Saioa: 12:20 - 13:15
6. Saioa: 13:15 - 14:10


Batxilergoa
1. Saioa: 8:20 - 9:15
2. Saioa: 9:15 - 10:10
3. Saioa: 10:10 - 11:05
1. Atsedenaldia: 11:05 - 11:30
4. Saioa: 11:30 - 12:25
5. Saioa: 12:25 - 13:10
2. Atsedenaldia: 13:10 - 13:20
6. Saioa: 13:20 - 14:10
7. Saioa: 14:10 - 15:00

Hezkuntza Sailak eman ditzakeen errefortzuko langileak, egoeraren arabera, zaintzak, arruntak nahiz atsedenaldikoak, hobetzeko, bikoizketak egiteko, etab., erabiliko dira, zuzendaritza taldearen esanetara.

Egoera honetan ikastetxeak antolatutako eskolaz kanpoko ekintza guztiak bertan bera geratuko dira. Beste talde edo administrazioek antolatutako ekintzak osasun agintariek une bakoitzean zehazten dutenaren arabera egingo dira.

Ekintza osagarrien kasuan, osasun egoeraren araberan egin ahal izango dira.

Gorputz Heziketa

Gorputz Heziketako irakaslegoak klaseak aire librean emango ditu ahal den neurrian.

Aire librean lan egitea posible ez denean, ondo aireztatutako guneak erabiltzen saiatuko da, tamaina egokia dutenak eta segurtasun tartea bermatzen dutenak. Ekintza fisiko mota guneen ezaugarrien araberakoa izango da. Betiere instalazioak aldian-aldian aireztatuko dira.

Ikasgaia aipatutako baldintzetan eman ezin ez bada, erreferentziako ikasgaietan eman ahal izateko moduan moldatuko dira.

Musika

Arreta bereziz aireztatu eta garbitu behar dira bai ikasgela, bai altzariak eta musika-tresnak.

Egoera honetan gaudenetik, musikan ez dira haizezko musika tresnak erabiltzen. beraz txirula ukeleleak ordeztu du.

B.2 2. egoera: ikastetxeak erabat itxita

Agintariek ikastetxeak erabat ixtea agintzen badute, bertan behera geratuko da irakaskuntza presentziala.

Egoera epidemiologikoak hala uzten badu, behar bereziak dituzten adin txikikoen eskola-laguntza mantenduko da, hala nola sozialki ahulak diren familietako partaide direnena.

Ikastetxeko Arreta Digital Ez Presentzialeko Plana aplikatuko da. Plan horren oinarrizko irizpideak EDUCAn erregistratuta egon behar dute maila diferenteetan.

HORNIDURA TEKNOLOGIKOA.

Hornidura teknologikoari probetxurik onena ateratzeko, ikasturtearen hasierako egunetan, irakasleek beraiek emanen dizkiete ikasleei, ikastetxearen plangintzaren arabera, baliabide teknologikoak era egokian erabiltzen ikasteko behar diren klaseak.

MASKARAREN ERABILERA

Maskararen erabilera 40/2020 Foru Aginduak arautzen du, abuztuaren 28koa, Osasun Kontseilariak emana.

Maskararen erabilera derrigorrezkoa da, bai ikaslego bai irakaslegoarentzat.

Ikastetxeak maskara kirurgikoak izanen ditu eskura, irakasleentzat, eta ikasleei eskaini ahal izateko, ahaztu badute edo behar badute.

Nahitaezkoa den egoeretan maskara erabiltzen ez duen edozein ikaslek lehen oharra jasoko du. Jarrera jarraitzen badu, ikastetxetik kanporatuko da hiru eskola egunetan.

Irakasleek maskarak nahitaez erabili beharko dituzte ikastetxeko gune guztietan; erabili beharreko maskara mota Osasun Publikoko Institutuak zehaztuko du, Hezkuntza Departamentuko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuarekin adostuta.

IKASLEEN SARRERA-IRTEEREN KUDEAKETA

Lokalen eta materialen garbitasuna ziurtatzea.

Irakatsi, informatu eta komunikatzea.

1.- Hiru sarbide ezberdin ezarriko dira: atezaintzako ateak, patiokoa eta larrialdietakoak. Ikus planoak.

2.- Ikastetxeak maskara higienikoak edukiko ditu ikasleen beharrak betetzeko haiek bere maskara galdu edo ahaztuz gero.

3.- Sarrera eta irteera bideak seinaleztatuko dira.

4.- Kanpoko eta barneko ateak irekita izanen dira, ikasleak sartzen ari diren bitartean.

5.- Sarrera-irteerak era mailakatuan eginen dira:

Talde bakoitza atsedenaldira aterako da ikastetxera sartu den ordena berean. Gauza bera jardunaldia bukatu ondoren.

6.- Sarbidea galarazi behar zaie, edo ahal den gehien murriztu, ikastetxekoak ez diren pertsonei.

7.- 1. egoeran, ahal dela, familiekiko bilerak telefonoz edo modu telematikoan eginen dira, salbu eta ikasturte hasierako bilera, zeina modu presentzialean eginen baita, osasun-egoerak horretarako aukera ematen badu, eta, ikasle bakoitzeko gehienez ere lege ordezkari bakar bat bertaratuz.

8.- Antolatu behar da ikasleek, ikasgeletara sartu aurretik, eskuak garbitzea, ahal bada ura eta xaboia erabiliz. Gel hidroalkoholikoa ere eskura izanen da.

IKASGELEN KUDEAKETA

Airearen kalitatea ziurtatzea.

Irakatsi, informatu eta komunikatzea.

1.- Ahal dela, ikaspostuak paretetatik hurbil jarri behar dira. Altzarien banaketak ez du aukerarik eman behar ikasleak aurrez aurre jartzeko.

2.- Oro har, 1,5 metroko tartea gordeko da lehenengo lerroaren eta irakaslearen lan-eremuaren artean (arbela, pantaila, arbel elektronikoa, etab.). Mahaiak ikasgelako atetik urruntzen saiatuko gara.

3.- Bikoizketako ikasgela bat erabili ondoren, garbitu eta desinfektatu beharko da, berriz erabili aurretik. Berdin jokatuko da ikasgela espezifikoen erabileran.

4.- Klasearen aireztapena:

- Oro har, gutxienez 10-15 minutuz aireztatu behar da, eskolaldiaren hasieran eta bukaeran.
- Egoera klimatologiko txarretan, ez da beharrezkoa eskola-egunaren hasieran aireztatzea, aurreko egunean behar bezala aireztatu bada; izan ere, barneko airearen kalitatea egokia izanen da eta tenperatura ere behar bezalakoa izanen da.
- Eskolak ematen diren bitartean, geletako kanpoko leihoak itxita egon daitezen saiatuko gara, eta korridorera ematen duten ateak irekiko dira. Ikastetxeetako korridoreetako leihoek eta gela amankomunetakoek irekita egon beharko dute. Hala,
korridoreek ikastetxeetako airearen barne-kalitatea erregulatzea lortu nahi da, ikasgelen barneko tenperatura hainbeste hoztu gabe. Dena den, korridoreetan leihorik ez duten ikastetxeetan, aireztapena erregulatzen saiatzeko, irekita utziko da ikasgelako atea, eta erdi irekita, berriz, ikasgelako leihoetako bat. Saihestu beharko dira ikasleei edo irakasleei zuzenean eragiten dieten korronte gurutzatuak.
- Eskolen arteko uneetan leihoak erabat irekiko dira bizpahiru minutuz edo, barneko airea berritzeko.
- Atsedenaldian, ikastetxeko espazio guztien aireztapen gurutzatua eginen da lehenengo 10-15 minutuetan, eta leihoak itxiko dira tenperatura erregulatzeko ikasgeletara itzultzen denerako.
- Eskolaldiaren amaieran, ikastetxea behar bezala aireztatuko da, aireztapen gurutzatua erabiliz ikasgela guztietan 10-15 minutuz, gutxienez.
- Egunero, berokuntza behar bezain goiz pizten saiatu beharra dago, ikasgeletan tenperatura egokia egon dadin eskolak hasterakoan.
- Kanpoko tenperatura dela eta, kanpoko leihoak gehiago irekitzen ahal badira, leihoak maizago ireki ahal izanen dira, baldin eta horrek sortzen ez badu ikasgelako erabiltzaileen osasuna arriskuan jartzeko moduko aire-korronte handirik eta
ziurtatzerik bada barneko tenperatura erosoa dela. Eragotzi behar ditugu COVID-19arekin zerikusirik ez duten arnasbideetako gaixotasunak.
- 2008az geroztik eraikitako ikastetxeetan, aireztapen mekanikoak bermatu dezake airearen kalitatea; hortaz, aireztapen naturala baliabide lagungarria besterik ez da izanen, eta askoz ere modu mugatuagoan erabili beharra dago. Instalazio horiei eta haien eraginkortasunari buruzko zalantzarik izanez gero, Azpiegituren Zerbitzuarekin harremanetan jartzen ahal zarete (Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.).

Espazio bakoitzerako neurri egokiak hartzen lagundu ahal izateko, Hezkuntza Departamentuak CO2 neurgailuak eman dizkie ikastetxeei, eta zuzendaritza-taldeei prestakuntza eman die horiek erabiltzen jakiteko, bai eta datuak interpretatzen jakiteko ere. Neurgailu horiek hainbat egunez jarri behar dira erabilera jarraituko espazioetan, oro har, eta gehiago erabili behar dira balio okerrenak dituzten ikasgeletan.

5.- Ikasle bakoitzak eskola-postu finkoa izango du, bai ikasgela arruntean bai bikoizketa-gela edo espezifikoetan. Talde bakoitzeko tutoreak gainontzeko irakasleekin koordinatuko du ikasleen banaketa bai ikasgela arruntean bai gainontzekoetan (bikoizketa-gela eta espezifikoak). Gertuko kontaktuen miaketa errazteko, tutoreek gainontzeko irakasleei eta zuzendaritza taldeari ikasleen banaketaren mapak helaraziko dizkiete.

BARNEKO JOAN-ETORRIEN KUDEAKETA

1.- Arau orokorra izanen da kanpoko ateak irekita egotea, ateetako eskulekuak ukitu behar ez izateko. Jarraibide hori ez da beteko suteen aurkako arautegiaren kontrakoa bada.

2.- Ikasgelara sartzeko ate bat baino gehiago egonez gero, denak erabiliko dira, ikasleek beren ikasmahaitik hurbilen duten atea erabil dezaten, sartu nahiz ateratzean.

3.- Oinarrizko segurtasun-tartea gorde behar da beti pasabideetan, eskaileretan, komunetan eta eremu komunetan.

4.- Ikasleek eta irakasleek maskara erabili beharko dute eraikinean zehar leku batetik bestera mugitzen direnean.

PATIOAREN ETA ATSEDENALDIAREN KUDEAKETA

1.- Maila desberdinetako ikasleen arteko gurutzatzeak saihestuko dira, atsedenaldiaren denbora mailakatuz eta egokituz eskola egunaren hasiera eta amaierarako erabilitako eskema berberaren arabera. Lehenengo txandakoek atsedenaldia 10:55etan hasi eta 11:25etan bukatuko dute, eta bigarren txandakoek 5 minutu beranduago.

2.- Langileek eta ikasleek maskara eramanen dute patiora joan eta handik ateratzeko joan-etorrietan.

3.- Atsedenaldietako zaintza indartuko da.

4.- Debekaturik daude kontaktu-jokoak eta baloia nahiz bestelako gauzak eskuz esku erabiltzekoak, eta orobat ariketa fisiko handia eskatzen dutenak.

5.- Salmenta-makinen erabilera saihestuko da, aldiro garbitu eta desinfektatzen direla bermatu ezin bada.

6.- Atsedenaldian euria egiten duenean: 1 eta 2. DBHko ikasleak klasean geratuko dira. Gelan hamaiketakoa jateko 10 minutu izango dute. Atsedenaldi hasieran jan beharko dute eta ondoren musukoa jarri. Beste mailako ikasleei Ikastetxetik kanpo ateratzeko aukera emango zaie. Kalera atera ondoren itzultzen badira, gelan geldituko dira atsedenaldia bukatu arte.

 

KOMUNEN ERABILERAREN KUDEAKETA

Komunen barruan dauden pertsonen kopurua mugatuko da, segurtasun-tartea bermatzeko.

Ikasleen (ikasgelatik) komunerako joan-etorriak kudeatuko dira.

Konketak eta pixatokiak, bitik bat itxiko dira, tarteka, erabiltzaileak hurbil egon ez daitezen. Manpara bidez bereizitako kabinak (horma lurzoruan edo sabaian itxi gabe) ere bitik bat itxiko dira.

Komunen okupazioa (libre/okupatuta) kartelen bidez adieraziko da, barrualdean edo sarbideetan segurtasun-tartea betetzen dela ziurtatzeko.

 Komunak maiz aireztatuko dira.

 Ikasleei azalduko zaie eskuak garbitzea nahitaezkoa dela komunak erabili aurretik eta ondoren.

Xaboi likidoaren eta eskuak lehortzeko paperaren hornidura egokia ziurtatuko da. Azaldu behar da hobe dela eskuak paperez lehortzea aireztagailua erabiltzea baino. Ez da eskuoihalik erabiliko.

Egunean hiru aldiz garbituko dira komunak, eta maiz desinfektatuko dira espazio eta azalera horiek; paperontziak tapakia pedalaz irekitzekoak izatea gomendatzen da, ukipena saihesteko.

Komunen erabilera mugatua izanen da ikastetxetik kanpoko pertsonentzat eta, behar izanez gero, ikastetxeko langile eta ikasleek erabiltzen ez dituzten komunak eskainiko zaizkie, ahal bada.

GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA

Ohiko garbiketa:

Garbiketak germen, zikinkeria eta zaborrak kentzen ditu, eta desinfekzioak, berriz, germenak hiltzen ditu gainazal eta gauza horietan. Horregatik, oso garrantzitsua da ongi garbitzea desinfektatu baino lehen. Desinfekzioa beti garbiketako langileek egin behar dute.

Garbiketa-lanetan, arreta berezia jarriko da erabilera komuneko eremuak eta gehien ukitzen diren gainazalak eta gauzak garbitzean, hala nola ateetako eskulekuak, mahaiak, aulkiak, altzariak, eskudelak, lurzoruak, jostailuak, elementu informatikoak eta antzeko ezaugarriak dituzten elementuak.

Materialak prestatzeko, familiei arreta emateko, gizarte zerbitzuetarako eta abarretarako erabili diren lokalak garbitu behar dira aurrerago zehazten den garbiketa sakonagoko protokoloaren arabera.

Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak erabiltzeko irizpideak:

Ez da egin behar desinfektatzeko lanik ikastetxeko ikasleak edo langileak bertan daudelarik. Garbitasunaren eta espazioen erabileraren artean utzi beharreko denbora- tarteak errespetatu behar dira.

Eguneroko tratamenduaz gain, ikastalde batek baino gehiagok erabiltzen dituzten ikasgela espezifikoetan, sakoneko garbiketa egin behar da, ikasleek erabiltzen dituzten mahai, aulki, ekipo eta materialetan. Horretarako, material egokia jarriko da erabiltzaileen eskura, garbiketa beraiek egin dezaten.

Irakasleen ardura izanen da erabilera partekatuko ikasgelako materialen garbiketa (mahaia, aulkia, ordenagailua eta osagarriak, urruneko agintea, giltzak...), eta lan hori egin ez dezaketen ikasleei dagokien garbiketa ere bai (edo bestela, beste ikasleren bati emanen diote lan hori).

Aurrekoez gain, espazio bakoitzaren sarreran (ikasgelak, laborategiak, bulegoak, komunak, etab.), ikastetxeko ikasleek eta langileek ontzi bat gel hidroalkoholiko izanen dute eskura, hara sartzean eskuak garbitzeko.

Ikasleek saiatu behar dute elementu komunak (ate-leihoetako eskulekuak, eskudelak, etab.) ahalik eta gutxien ukitzen. Horretarako, ateak irakasleak ireki behar ditu, ikasgelara sartzeko eta ateratzeko. Ikasleek ez dute leihorik ez ireki, ez itxi behar ere.

Ahal den neurrian, garbiketa produktuak ez dira ikasleen eskura egongo.

IKASTETXEKO LANGILEEN KUDEAKETA

Ikastetxeko pertsonala esatean aipatzen dira irakasleak, ikasleak eta administrazioko, zerbitzuetako eta garbiketako langileak.

Ikastetxeko pertsonalak uneoro jarraituko ditu COVID-19ari aurre egiteko prebentzio-neurrien Fitxetan jasotzen diren prebentzio-neurriak; zuzendaritza-taldeak eskuratuko dizkie Fitxak, edo garbiketa kanpoko langileek egiten badute, beraien enpresak.

Aipatutako Fitxa horien neurri osagarri gisa, ondoko jarraibide hauek beteko dira:

Hesi-babeserako neurriak aplikatzea.

Eskularruak erabiltzea saihestu behar da, ohiko baldintzetan erabiltzen direnean izan ezik (garbiketa); ziurtatu behar da eskuak era egokian eta maiz garbitzea.

Esleitu zaizkion lan-eremuak errespetatzea (sektoreak, ikasgelak, bulegoak...).

Lokal partekatuetan (departamentuak, bilera-gelak...) beti leku berean esertzen saiatzea.

Materiala partekatzea saihestea (ordenagailuak, bulegoko materiala, etab.) eta, hala eginez gero, erabili aurretik eta ondoren desinfektatu behar dela kontuan izatea.

Barneko joan-etorriak saihestea, ezinbestekoak ez badira.

Eremu komunetan (irakasle-gelak, departamentuak, etab.) egoteko ordutegiak mailakatzea, bertan elkartzen direnen kopurua mugatzeko eta urruntze fisikoko neurriak errespetatzea errazteko. Irakasle-gelan espazio bera esleitzea behin betiko irakasle bakoitzari. Egun berean espazio bera partekatu behar badute irakasle batek baino gehiagok, desinfektatu behar da, irakasle-gelatik ateratzean.

Ikasleak iritsi aurretik, langile guztiek izan behar dute eskola-jarduera presentziala hasi orduko hartuko diren neurriei buruzko informazioa. Gai hori tratatuko da ikasturte hasierako klaustroan, ikasleei harrera egin aurretik.

Publikoari begira lan egiten duten langileak: atezainak eta idazkariak

Langile horien eta ikasleen eta bisitarien arteko urruntze fisikoa bermatzea (bisitak ahal den gehien mugatuko dira).

Lan egiteko espazioek urruntze fisikoko arauak errespetatzeko modukoak izan behar dute.

Gel hidroalkoholikoko dosifikatzaileak eskura izan behar dira lanpostuan, dokumentazioa edo bestelako objektuak trukatzen direnerako.

Langileentzako lokalak:

Irakasle-gela eta bilera-gelak

Aulkiak gutxienez 1,5 metroko tarteetan ezarriko dira, eta ez dira eseriko aurrez aurre, segurtasun-tartea gorde gabe.

Maiz aireztatu behar dira bilera-gelak, irakasle-gelak, bulegoak, departamentuak...

Aukera den guztietan, ateak lotuko dira zabalik gera daitezen.

Gel hidroalkoholikoko dosifikatzaileak eskura izan behar dira bilera-mahaietan, dokumentazioa edo bestelako objektuak trukatu ondoren erabiltzeko.

Bulegoak

Apalategietatik kendu behar dira apaingarri guztiak, eguneroko garbiketa-lanak errazteko.

Languneak maiz aireztatu behar dira.

Bulegoa partekatua bada, aurrez aurre esertzea saihestu behar da, eta ezarritako segurtasun-tartea gorde.

Beste bulegoetara joatea saihestu behar da.

Pertsona bakoitzaren ardura da bere lanpostua baldintza osasungarrietan mantentzea. Irizpide horretatik, profesional batek arreta ematen badie espazio berean ikasle desberdinei, elkarren segidan (fisioterapia, logopeda...) erabilitako azalerak garbituko dira eta gela aireztatuko da, gutxienez 5 minutuz, saio bakoitzaren ondoren.

Erabilera komuneko materialen garbiketa eta desinfekzioa zaintzea (inprimagailuak, fotokopiagailuak, etab.).

Gel hidroalkoholikoko dosifikatzaileak eskura izan behar dira lanpostuan, dokumentazioa edo bestelako objektuak trukatzen direnerako.

IKASTETXEKOAK EZ DIREN PERTSONEN KUDEAKETA

Jarraibide orokorrak:

Ahal den gehien mugatuko da ikastetxekoak ez diren pertsonen presentzia, ikastetxeko pertsonaltzat hartuz irakasleak, ikasleak, eta administrazioko, mantenuko eta zerbitzu orokorretako langileak (atezainak eta garbitzaileak).

Ezin izanen dira ikastetxera sartuCOVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonak, ezta eritasuna diagnostikatu zaien pertsonak ere, agindutako isolamendu-aldia bukatu ez badute, edo etxeko berrogeialdian dauden pertsonak, COVID-19aren sintomak edo diagnostikoa izan duen pertsonaren batekin kontaktu estua izan dutelako.

Transmisioaren prebentziorako neurri nagusiak, ikastetxera sartzen diren pertsona guztientzat:

Ikastetxera sartzen diren pertsona guztiek, barruan diren bitartean, maskara higienikoa erabiliko dute, osasun-agintariek eman eta indarra duten gomendioei jarraikiz.

Hesi-babeserako neurriak aplikatzea.

Modu ikusgarrian erakutsiko dira pertsona horientzako jarraibideak, ibiltzeko diren espazioak eta norabideak, erabili behar dituzten komunak, igogailuak erabiltzeko debekua (salbuespenak salbu), babes-neurriak, etab.

Saihestu behar da ikastetxekoak ez diren pertsonek materiala partekatzea (ordenagailuak, idatz-materiala, etab.) haien artean edo ikastetxeko pertsonekin; hala eginez gero, kontuan izan behar da erabili aurretik eta ondoren desinfektatu behar dela.

Saihestu behar dira ikastetxekoak ez diren pertsonak joan-etorrian ibiltzea ikastetxe barnean, ezinbestekoa ez bada.

Guraso edo lege-ordezkarien arreta

Ahal den guztietan, familien arreta leku irekian eginen da, edo leku aireztatuan, betiere segurtasun-tartea gordez. Aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da.

Eremu komunetan egoteko ordutegiak mailakatzea, bertan elkartzen direnen kopurua mugatzeko eta urruntze fisikoko neurriak errespetatzea errazteko.

Gel hidroalkoholikoko dosifikatzaileak eskura izan behar dira lanpostuan eta ikastetxekoak ez diren pertsonak ibil daitezkeen lekuetan, dokumentazioa edo bestelako objektuak trukatzen diren kasurako.

Lehentasuna emanen zaio telefono edo telematika bidezko arretari.

Banatzaileak

Produktua ikastetxean entregatu behar denean ziurtatu behar da banatzaileek aldez aurretik ikastetxera abisatzen dutela, eta paketea atezaintzaren aurrean uzten dutela, ezarritako urruntze- eta osasun-neurriak aplikatuz.

Higiene pertsonaleko neurriak zorrotz zainduko dira paketeak erabiltzean. Paketeak jaso ondoren beti eskuak garbituko dira. Neurri horien osagarria izan daiteke eskularruen erabilera, etiketan ezaugarri hauek dituztela zainduta (EN ISO 374-5:2016 VIRUS). Eskularruak jartzea, kentzea eta botatzea segurtasunez eginen da, Osasun Ministerioaren jarraibideak betez.

JOKABIDEA COVID-19AREN AURREAN KALTEBERAK DIREN PERTSONEN KASUAN

Langileak COVID-19aren aurrean kalteberak izatea eragiten duten egoerak hauek dira: eritasun kardiobaskularrak dituzten pertsonak, hipertentsioa barne, biriketako eritasun kronikoa, diabetes, giltzurrunetako gutxiegitasun kronikoa, inmunodepresioa, minbizia tratamendu aktiboko fasean, gibeleko eritasun kroniko larria, obesitate morbidoa (IMC>40), haurdunaldia eta 60 urtetik goitikoak.

Langile horiek lanera itzultzen ahalko dira, beren baldintza klinikoa kontrolatuta badago eta aukera ematen badu, eta babes-neurriak zorrotz betez.

Zalantzarik izanez gero, langileak kontaktuan jarri behar du Laneko Arriskuen Prebentzioko Sekzioko osasun-langileekin: (Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.); telefonoak: 848.42.37.69/848.42.37.28.

LAPZko osasun-langileek ebaluatu behar dute SARS-CoV-2 koronabirusaren infekzioaren aurrean bereziki sentiberak diren langileen presentzia, sentiberatasun berezi horren izaera ezarri, eta txostena eman behar dute, prebentzioko, egokitzapeneko eta babesteko neurriak zehaztuz. Horretarako, kontuan izanen dute ea baden, hala ez, baldintzarik, pertsona horiek lan egin dezaten, beraien osasunari dagokion arriskua handitu gabe.

Prebentzioko Sekzioak jakinaraziko dizkie langileari eta ikastetxeko ardura duen pertsonari langile hori bere lanpostura itzultzeko edo bertan jarraitzeko hartu beharreko neurriak.

COVID-19 KASUEN KUDEAKETA IKASTETXEETAN

Gogoeta orokorrak:

Jarraibide orokorrak:

Ikasleek EZ dute ikastetxera joan behar:

Kasuen kudeaketa

Ikastetxean, eta gaur egungo testuinguruan, kasuen detekzio goiztiarra eta haien bakartzea, bai eta kontaktu estuena ere, segurtasun-inguruneari eusteko eta hezkuntza eta pedagogia-helburuak lortzeko neurririk garrantzitsuenetakoa da.

COVID-19 kasuak osasun agintariek ezartzen duten prozeduraren arabera kudeatuko dira ikastetxeetan. Prozedura hori www.educacion.navarra.es web orrian argitaratuko da.

Ikastetxeko irakasleen eta irakasle ez diren langileen kasuak kudeatzea.

Sintomak ikastetxean sumatzen dituzten langileek espazio bereizi batera erretiratu behar dute, eta harremanetan jarri beren medikuarekin. Larritasun-kasuetan, larrialdiko arreta duen osasun-zentro batera joan beharko dute.

Irakasleen eta irakasle ez diren langileen kasu positiboak ahalik eta lasterren jakinarazi behar zaizkio Hezkuntza Departamentuko Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalari, edo, hala badagokie, dagozkien prebentzio zerbitzuei, eta horiek lagunduko dute kasuen kontaktu estuak identifikatzen, eta agerraldi bat izanez gero, berehala eginen dute ikerketa, haren kudeaketa egokia bermatuz.

Erreferentziako kontaktuak:

  1. Hezkuntza Departamentuko Laneko Arriskuen Prebentziorako Atala:

Posta elektronikoko helbidea: Helbide elektroniko hau spambot-etatik babestuta dago. JavaScript gaituta izan behar duzu ikusi ahal izateko.

Telefonoa: 848 42 37 69/28

  1. Nafarroako Foru Komunitateko erreferentziako telefonoa: 948 290 290.

 

COVID-19RAKO ERREFERENTZIA DIREN PERTSONEK ZERTAN LAGUNDUKO DIOTEN ZUZENDARITZA TALDEARI.

1.- Erredakzio-lanerako laguntza:

2.- Kontrol-lanetarako laguntza gai hauen inguruan:

  1. a) Eskuen garbiketari buruzko infografiaren presentzia ziurtatzea.
  2. b) Xaboi likidoaren dosifikatzaileak eta eskuak lehortzeko papera badirela ziurtatzea.
  3. c) Gel hidroalkoholikoa badela

3.- Informazioa zabaltzen laguntzea gai hauen inguruan:

- Kontingentzia Protokoloa eguneratzea eta informazioa zabaltzea, uneko egoeraren arabera.

- Ikastetxekoak ez diren pertsonei dagozkien segurtasun-neurriei buruzko informazioaren zabalpena ziurtatzea.

- Informazio eguneratua hezkuntza komunitate osoko kideei iristen zaiela

erraztea.

Aurreko zerrendan ageri diren lanetan lagundu ahal izateko, esleitutako langileek izanen dute:

JARDUERA FISIKOAK ETA ESKULANAK

Kirol jarduerak

Behar bezala zainduz gero, posible da kontaktu- eta baloi-jokoetan aritzea edo objektu-trukeak egitea.

Familiei gogorarazi behar zaie Gorputz Hezkuntza dagoen egunetan ikasleek jantzi egokiak jantzita etorri behar dutela etxetik, aldagelen erabilera saihesteko eta ikasleen arteko kontaktuak mugatzeko.

Ahal den guztietan, lehentasuna eman behar zaie segurtasun-tartea gordetzeko aukera ematen duten kirol-jarduerei.

IRAKASKUNTZA ESPEZIFIKOAK

Ikasgela hauek (musika, plastika, teknologia, informatika, laborategiak, tailer-ikasgelak, etab.) sakon garbitu beharko dira egunero, erabiltzen badira.

PLANOAK